A A A
Remont chodników

Chodniki zostaną wyłożone kostką brukową. Inwestycja mą kosztować ponad 300 tys. zł.

Kapliczka w Sosnówce

Poprawiono dojście do kapliczki na Sosnówce, jest bezpieczniej i wygodniej.

Nowe parkingi

W Waganowicach przy szkole powstał nowy parking, w Smrokowie plac poszerzono niemal dwukrotnie.