A A A
Budynek wielofunkcyjny w Trątnowicach

W roku 2014 Gmina Słomniki zrealizowała operację pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i utwardzenie terenu przyległego w Trątnowicach”

Projekt został dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nagrobek

Na cmentarzu parafialnym w Słomnikach dokonano renowacji nagrobka żołnierzy poległych w powstaniu styczniowym i w I wojnie światowej.

Budowa przedszkola

Powstające przy ul. Świerczewskiego przedszkole samorządowe z oddziałami dla dzieci niepełnosprawnych budowane w innowacyjnej technologii pasywnej ma zostać oddane do użytku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016.

Jest to nowoczesna placówka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym z bogatym wyposażeniem.