A A A
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Od 20 do 26 lutego 2017 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. Pomoc można także uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w lokalnym komisariacie policji.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu pożarniczego Tatra 138.

MUW Kraków

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.