A A A
Paragraf

Mieszkańcy powiatu krakowskiego, czyli także mieszkańcy Gminy Słomniki, mogą korzystać z bezpłatnych porad i pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Małopolski Festiwal Innowacji

15-21 maja 2017 roku odbędzie się siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. W imprezie mogą wziąć udział nie tylko instytucje, ale i prywatni przedsiębiorcy.