A A A

Gmina Słomniki wspólnie z Gminą Koniusza chce zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego  zadanie:  „Budowa chodnika w Waganowicach przy drodze Slomniki–Proszowice”.

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021”.

Herb Gminy

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od jutra tj. 27.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Słomniki w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021.