A A A
RDOŚ w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydaniu postanowienia, uzgadniającego w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji: Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa infrastruktury systemu łączności GSM-R.

Caritas

Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Słomniki.

Gmina Słomniki zaprasza mieszkańców do udziału w programie dotyczącym rehabilitacji szeroko pojętych schorzeń narządów ruchu. Program realizowany jest przez  Stację Opieki Caritas w Słomnikach przy ścisłej współpracy z lekarzami SP ZOZ w Słomnikach, a współfinansowany jest przez Gminę Słomniki.