A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony najmu lokalu z przeznaczeniem na działalność usługową w ramach kontraktu z NFZ - gabinet
stomatologiczny na okres 5 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

Płatności kartą

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiliśmy usługę płatności kartą płatniczą.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Budowa biogazowni rolniczej w Wężerowie o mocy 1MW” na działce 600/27 w miejscowości Wężerów Gmina Słomniki

LGD Jurajska Kraina

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

Recykling

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2017 roku.