A A A
Herb Gminy

Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2017 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017.

MODR Karniowice

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na: szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” – kurs uzupełniający.

Świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje: