A A A
Świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje:

ARiMR

17 listopada 2016 r.(czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Słomniki . Tematem spotkania będzie „Identyfikacja i rejestracja zwierząt gospodarskich – nowe przepisy prawne”.

Herb Gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września do 3 października 2016r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 21.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo –usługowego w Słomnikach, ul. Kościuszki 5.

Urząd Miejski w Słomnikach przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju - są BEZPŁATNE.