A A A
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego. Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatne i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9. Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności wykorzystywanej na potrzeby własne.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość położona w Słomnikach w pobliżu osiedla Świerczewskiego.

Herb Gminy

Zbiorcze zestawienie ofert oraz wybór oferty na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 14.07.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu położonego w Słomnikach, ul.  Kościuszki 5:

Czosnek

Poniżej publikujemy regulaminy konkursów: Superwiązkę polskiego czosnku oraz Najpiękniejsza Ozdoba z Czosnku. Pierwszy adresowany jest do producentów czosnku, drugi do Kół Gospodyń Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w czasie Święta Czosnku.