A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 24 kwietnia br.  o godz. 15.30. 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie sprawozdania SP ZOZ w Słomnikach.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  4. Opiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.
  5. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
  6. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
  7. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.