A A A
Herb Gminy

Mieszkańcy, którzy nie złożyli ankiety dotyczącej OZE także mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie, poprzez złożenie wypełnionej deklaracji załączonej pod artykułem w terminie do 31.05.2017 r.

Więcej