A A A
LGD Jurajska Kraina

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA informuje o możliwości składania wniosków na zadania: w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych i w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

LGD Jurajska Kraina ogłasza nabór