A A A
Herb Gminy Słomniki

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 16 kwietnia  br.  o godz. 15.30. 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ.
 3. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań przez GOPS w Słomnikach.
 4. Opiniowanie sprawozdania z realizacji GPPiRPA i GPPN.
 5. Opiniowanie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli specjalistów.
 6. Opiniowanie sprawozdania nt. współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 10. Opiniowanie uchwał związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.
 11. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.