A A A
Herb Gminy Słomniki

W dniu 19 kwietnia 2018  roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja o zasadach segregacji śmieci.
 3. Informacja z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 4. Zapytania sołtysów i gości sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ.
 7. Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań przez GOPS w Słomnikach.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji GPPiRPA i GPPN.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli specjalistów.
 10. Przyjęcie sprawozdania nt. współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.