A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 20 lutego br.  o godz. 15.30. 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Opiniowanie stanu bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Słomniki w roku 2016 .
  3. Opiniowanie uchwał w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
  4. Opiniowanie planu mobilności.
  5. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
  6. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
  7. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.