A A A
Herb Gminy

W dniu  23 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 2. Projekt Kierunek – Kariera – przedstawiciel WUP – prezentacja.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
 4. Zapytania sołtysów i gości sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Stan bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Słomniki w roku 2016.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
 8. Przyjęcie planu mobilności.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.