A A A
Certyfikat CAF

W listopadzie br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Urzędowi Miejskiemu w Słomnikach Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF.

11. sesja

Podczas 11. sesji, która odbyła się 26 listopada br. podjęto wiele ważnych uchwał; m.in. przyjęto program ograniczenia niskiej emisji dla naszej gminy oraz uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi i wybór ławników do Sądu Okręgowego, Rejonowego i Pracy, to jedne z wielu punktów tej sesji.