A A A
Ulica Świerczewskiego

Rada Miejska w Słomnikach na XXVI sesji podjęła uchwałę o zmianie nazw ulic w Słomnikach. Zgodnie z wymogami ustawy dekomunizacyjnej  ul. Karola Świerczewskiego zmieni nazwę na ul. Słoneczną.

Na XXVI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą nowych nazw ulic. Burmistrz Gminy Słomniki oraz Rada Miejska przychylili  się przy tym do próśb mieszkańców wyrażonych w konsultacjach społecznych w styczniu tego roku i dla ul. Świerczewskiego przy osiedlu przyjęli  nazwę ul. Słoneczna. Zobacz raport z konsultacji, kliknij – tutaj.

Oto wykaz wszystkich przyjętych nazw ulic:

Ulica św. Jana Pawła II – działki nr 402/12; 402/9; 402/10;

Ulica Słoneczna – 397/33; 397/32; 380/19;

Ulica św. Jadwigi Królowej – działki nr 395/9; 395/10;

Ulica św. Siostry Faustyny – działki nr 381/13; 380/14; 379/14; 377/11.

Nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Koszty, które poniesie Gmina Słomniki, związane z  wymianą drogowskazów z nazwami ulic, znaków i tablic informacyjnych wyniosą ok. 20 tys. zł.

Co z dokumentami?

Zmianę nazwę ulicy, a raczej procedury jej towarzyszące, klaruje tzw. ustawa dekomunizacyjna, podjęta przez Sejm 1 kwietnia 2016 r. Ustawa mówi jasno, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Również na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. wszelkie pisma, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dot. ujawniania w księgach wieczystych, uwzględniania w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy, są wolne od opłat.

Zmiany a ustawa dekomunizacyjna

Ulica Karola Świerczewskiego musiała zostać zmieniona z powodu  ustawy uchwalonej przez Sejm RP o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju. Zgodnie z  jej wytycznymi nazwy budynków, dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Samorządowcy mają czas na wprowadzenie zmian do 2 września 2017 r., w przeciwnym razie decyzje o zmianie nazwy podejmuje wojewoda.

W załączniku mapa z nazwami nowych ulic.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (nowe_ulice.pdf)Mapa[ ]232 kB2017-04-06 14:43