A A A
Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach

Wczoraj 28 maja na Rynku w Słomnikach odbyły się warsztaty i prezentacja mobilnego laboratorium innowacyjnego budownictwa. Była też możliwość konsultacji z ekspertami.

Klaster edukacyjny

25 maja br. podczas konferencji „Szukasz pracy – zdobądź zawód” zorganizowanej przez Krakowski Park Technologiczny podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest Gmina Słomniki.

Spotkanie w sprawie ogniw

Mieszkańcy, którzy złożyli ankiety OZE, deklarując chęć montażu ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, spotkali się 25 maja br. w sali kinowej Centrum Kultury w Słomnikach w sprawie możliwości dofinansowania inwestycji związanej z instalacją zestawu fotowoltaicznego.

W spotkaniu wzięli udział tylko mieszkańcy, którzy złożyli ankiety Informacyjne dot. instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).