A A A
Ulica Świerczewskiego

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami i sugestiami mieszkańców, które pojawiły się w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych  dotyczących zmiany nazw ulic w Słomnikach.

Program PONE

Ruszył nabór ankiet na program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Przedstawienie

Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski i wielu innych znakomitych gości spotkało się w Słomnikach, by dziękować mieszkańcom i samorządowcom za organizację Światowych Dni Młodzieży.