A A A
Z lotu ptaka

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji wkracza w kolejną fazę. W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji z mieszkańcami zostały wyznaczone tereny zdegradowane, które zostaną objęte rewitalizacją.

Palenisko

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców  i przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa od 16 stycznia rozpoczynają się kontrole pieców w całej Gminie Słomniki.

Podsumowanoie roku 2016

Rok 2016 r. obfitował w inwestycje przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki.  Zobacz podsumowanie najważniejszych działań, projektów oraz wydarzeń roku 2016.