A A A
Life pod kontrolą

Projekt Life „Małopolska w zdrowiej atmosferze” w Gminie Słomniki jest realizowany zgodnie z założeniami  – taka jest konkluzja po wizycie monitorującej  przeprowadzonej przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w naszej gminie.

Dym z komina

Sejmik Małopolski jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Zakłada, że od 1 lipca w całym województwie małopolskim będzie można montować w nowych domach wyłącznie piece do ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Stare kotły muszą zostać wymienione do 2023 roku.

Osiedle

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie Planu Mobilności  oraz nowych nazw ulic w Słomnikach. Czekamy na Państwa opinie, zachęcamy do aktywnego włączania się w powstawanie projektów, które mają służyć wszystkim mieszkańcom.