A A A
Spotkanie w sprawie scalania

Właściciele działek przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach chcą przeprowadzenia procesu scalenia swoich gruntów. W Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się kolejne spotkanie tych  mieszkańców z przedstawicielami władz Gminy, by przedyskutować wszelkie zawiłości tego dość skomplikowanego przedsięwzięcia.

Ścięte drzewa

Według nowych przepisów  właściciel nieruchomości może usuwać bez zezwolenia wszystkie drzewa oraz krzewy rosnące na terenie swojej posesji, bez względu na ich rozmiar i wiek.

Z lotu ptaka

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji wkracza w kolejną fazę. W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji z mieszkańcami zostały wyznaczone tereny zdegradowane, które zostaną objęte rewitalizacją.