A A A
Spotkanie w sprawie scalania

Mieszkańcy ul. Poniatowskiego spotkali się Urzędzie Miejskim w Słomnikach, by rozmawiać o skomplikowanym procesie scalenia swoich działek.

Punkt informacyjny w sklepie Euro

Punkty informacyjne powstały po to, by ułatwić mieszkańcom dostęp do bieżącej informacji publicznej – co dzieje się w Gminie, aktualne ogłoszenia i komunikaty.

Spotkanie z Burmistrzem

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel spotkał się z mieszkańcami Słomnik, by podsumować dotychczasowe przedsięwzięcia dotyczące rozwoju miasta oraz projekty i plany na przyszłość.