A A A
Nowi szefowie

Nowym p.o. dyrektora Przychodni Zdrowia SPZOZ w Słomnikach jest lek. med. Krzysztof Rzeźnicki, zaś nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Małgorzata Mróz.

Planu mobilności

Plan mobilności to swoista mapa potrzeb mieszkańców w dziedzinie komunikacji. Mieszkańcy mogli dyskutować i zgłaszać uwagi do jego projektu  14 lutego na otwartym spotkaniu w sali obrad.

Targów Poznańskich Budma

Gmina Słomniki prezentowała swoje doświadczenia w budowaniu obiektów użyteczności publicznej metodą pasywną na Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma. Wciąż dzielimy się także swoją wiedzą z przyjeżdżającymi do nas delegacjami z Polski i Europy. Ostatnio gościliśmy przedstawicieli Rady Miejskiej z Ukrainy.