A A A
Dym z komina

Od 28 listopada do 9 grudnia przenośny pyłomierz Polskiego Alarmu Smogowego  będzie sprawdzać, czym oddychają mieszkańcy naszej gminy.

Spotkanie

We współpracy z mieszkańcami powstaje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2021. Mieszkańcy wzięli w nich aktywny udział, dzieląc się swoimi pomysłami i propozycjami.

11 Listopada

Msza Święta w kościele pw. Bożego Ciała oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918–1920 były głównymi punktami obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Słomnikach.