A A A
Kongres Samorządów

O rozwoju polityki regionalnej i samorządowej dyskutowało 2 tys. ekspertów z ponad 40 krajów. Odbyło się ponad 80 spotkań i konferencji, na których dyskutowano o kondycji samorządów, ich problemach i wyzwaniach.  Gminę Słomniki reprezentował Burmistrz Paweł Knafel.

Spotkanie w sprawie scalania

Mieszkańcy ul. Poniatowskiego spotkali się Urzędzie Miejskim w Słomnikach, by rozmawiać o skomplikowanym procesie scalenia swoich działek.

Punkt informacyjny w sklepie Euro

Punkty informacyjne powstały po to, by ułatwić mieszkańcom dostęp do bieżącej informacji publicznej – co dzieje się w Gminie, aktualne ogłoszenia i komunikaty.