A A A
Pikniku strażacki w Niedźwiedziu

Ponad 500 dzieci z przedszkoli i szkół naszej gminy bawiło się na pikniku strażackim na stadionie przy remizie OSP w Niedźwiedziu. Dziecięca energia rozpierała maluchy, które z ogromnym entuzjazmem wcielały się w role małych strażaków. Patronem wydarzenia był Burmistrz Gminy Słomniki.

Ewakuacja

Ćwiczenia ewakuacyjne, które odbyły się 8 czerwca,  miały na celu sprawdzenie procedur i doskonalenie metod skutecznego współdziałania w sytuacjach kryzysowych.

Wycinka drzew

Według nowelizacji ustawy o ochronie przyrody bez zgłoszenia można wyciąć drzewo do określonego  obwodu pnia.