A A A
Gala Gazety Krakowskiej

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz działacz sportowy Krzysztof Jarzyna podczas  piątkowej Gali „Gazety Krakowskiej” zostali wyróżnieni tytułem „Osobowość Roku 2016”.

Nowi szefowie

Nowym p.o. dyrektora Przychodni Zdrowia SPZOZ w Słomnikach jest lek. med. Krzysztof Rzeźnicki, zaś nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Małgorzata Mróz.

Planu mobilności

Plan mobilności to swoista mapa potrzeb mieszkańców w dziedzinie komunikacji. Mieszkańcy mogli dyskutować i zgłaszać uwagi do jego projektu  14 lutego na otwartym spotkaniu w sali obrad.