Kontakt

Wiadomości

loading...

Inwestycje

loading...

Samorząd

loading...

Biznes

loading...

Kultura i edukacja

loading...

Sport i turystyka

loading...

Komunikaty

loading...
A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.12.2016 – 26.01.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Krakowskiego
 2. Zebrania walne Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Udział w spotkaniu z właścicielami gruntów przy ul. Poniatowskiego na temat scalenia
 4. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK na temat przygotowania przetargu na realizację modernizacji drogi Kocmyrzowskiej
 5. Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim OHP – oferta dla osób bezrobotnych
 6. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic oraz planu mobilności
 7. Podpisanie umowy na dostawę nowego samochodu pożarniczego dla OSP Miłocice w ramach programu unijnego
 8. Kontrola wydatkowania środków z PFRON – II etap budowy ośrodka zdrowia
 9. Program LIFE:
 • rozpoczęcie kontroli pieców i palenisk
 • powołanie Rady Programowej
 • audyt Komisji Europejskiej

 

Przetargi ogłoszone

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w 2017 r.
 2. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w 2017 r.
 3. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2017 r.
 4. Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na 2017 r.

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb 95 dla pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki/ Urząd, ZEAS, OSP/ – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach – cena ON – 4,55zł brutto, PB95 4,56zł brutto /podlega aneksowaniu/
 2. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach – Konkret Plus Kielce – 14 000 zł
 3. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki w 2016 r. – firma JUKO Sp. z o.o. Zawiercie – 40 000zł brutto
 • pies 1845 zł
 • szczeniak 984 zł
 • schronisko do 48 h – 246 zł
 • kot 615 zł.
 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki w 2017r. - PLAMA Jan Michalski Racławice 91 – 4000zł brutto /ryczałt - 250zł miesięcznie/
 2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach na rok 2016 - Konsorcjum:
  Lider: A.S.A.Eko Polska Zabrze, Partner: FUH „KOP-Eko” Zalesiany – 158 000zł brutto.

 

Zaplanowane inwestycje na 2017r:

Drogi gminne:

 • Miłocice do p. Sowy i p. Kurka
 • Muniakowice – Sosnówka
 • Niedźwiedź – Trątnowice dwa odcinki
 • Słomniki 3 Maja
 • Słomniki – chodniki oś. Poetów
 • Słomniki – boczna od Niecałej
 • Zagaje Smrokowskie do p. Gajosa
 • Wężerów do p. Smacha
 • Januszowice do p. Kwietnia i p. Kądzieli
 • Plac manewrowy przy OSP Kacice
 • Orłów Dolny – Smroków
 • Polanowice do p. Kupczyka

Drogi powiatowe:

 • droga Słomniki – Kocmyrzów
 • Słomniki, ul. Poniatowskiego chodnik

Drogi wojewódzkie: chodniki Wesoła, Brończyce, Waganowice

Inwestycje kubaturowe:

 • ośrodek zdrowia
 • termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
 • termomodernizacja budynku komunalnego w Ratajowie
 • modernizacja remizy w Prandocinie

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 • modernizacja przepompowni w Polanowicach
 • modernizacja ujęcia wody w Kępie
 • modernizacja zbiornika wody w Trątnowicach
 • budowa kanalizacji ul. Bema

Inne:

 • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miłocice
 • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin

 

Sprawy bieżące:

Zmiana zasad wycinania drzew na działkach prywatnych

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel