A A A
logo ZUS

Od początku 2021 r. można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.  Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych.

logo NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców celem zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. 

Urząd statystyczny

Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.

Urząd Pracy PK
15 grudnia br. została ogłoszona tzw. antykryzysowa tarcza branżowa, która przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla pracodawców i przedsiębiorców.

Komputery dla dzieci

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.