Drukuj
Program Mój Prąd

Uwaga mieszkańcy gminy Słomniki: od 30.08.2019r. można składać wnioski do programu Mój Prąd. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

Przedsięwzięcia polegające na zakupie
i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej
od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo
przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.
W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje o programie:

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek można pobrać również w wersji papierowej u Ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach (pok. 40, II piętro)

 Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odsłony: 2352