A A A
Nowe KGW

Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie zachęca do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich KGW które jeszcze tego nie zrobiły. Biuro pomaga w wypełnieniu dokumentacji rejestracyjnej i doradza na każdym etapie. Zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikami ds. KGW pod numerami telefonów 12 629-81-07 lub 12 629-81-61.

Dzięki rejestracji w KRKGW KGW

- zyskuje osobowość prawną bezpłatnie

- ma możliwość występowania o dotacje, granty w różnych instytucjach.

- ma szansę na coroczną dotację z ARiMR od 3 do 5 tys. zł

Skąd wziąć te wszystkie potrzebne dokumenty? Uchwały, statut, formularze NIP, REGON? To częste ostatnio pytania! Przybywa w Małopolsce, i nie tylko tu, KGW! Bardzo nas to cieszy. Zapraszamy po fachowe porady do pełnomocników w naszych biurach powiatowych, a już dziś wskazujemy dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy:

  • Wzorcowy Statut https://cutt.ly/7u6rRMG
  • Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem https://cutt.ly/xu58Utg
  • Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich – wzór do pobrania https://cutt.ly/Iu57ICZ
  • Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich – wzór do pobrania https://cutt.ly/Iu57ICZ
  • Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej https://cutt.ly/9u58F5W
  • Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej https://cutt.ly/eu58X4K
  • Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich – do pobrania https://cutt.ly/Iu57ICZ

Więcej informacji TUTAJ