A A A
Forum samorządów i przedsiębiorczości

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyło się „Forum samorządów i przedsiębiorczości z powiatów monachijskiego, krakowskiego i wielickiego” zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W wydarzeniu tym uczestniczyła gmina Słomniki.

 

Płynny rozwój gospodarczy wymaga otwarcia na nowe środowiska biznesowe. Władze powiatu krakowskiego chcą pozyskać nowych inwestorów z Niemiec.  W tym celu zorganizowano Forum  Samorządów i Przedsiębiorczości z powiatów krakowskiego, wielickiego i monachijskiego. Spotkanie to posłużyło w  poznaniu wzajemnych oczekiwań, nawiązaniu relacji, przedstawieniu ofert biznesowych.

Integracja między narodami mierzona ilością kontraktów biznesowych

Spotkanie prowadził dziennikarz ekonomiczny „Dziennika Polskiego” Zbigniew Bartuś. We wprowadzeniu przytoczył słowa  śp. prof. Władysława Bartoszewskiego, niezwykle cenionego w Niemczech, który podkreślał, że  integracja między narodami powinna być mierzona ilością kontraktów biznesowych.

– Postanowiliśmy rozszerzyć współpracę partnerską z powiatem monachijskim i zaprosić do niej przedsiębiorców – mówi Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, witając gości.

„Bawaria jest jednym z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie”

Wśród niemieckich gości była m.in. Patricia Callies, zastępca kierownika „Invest in Bavaria”, instytucji niemieckiej wspierającej firmy. Mówiła o polityce klastrowej w Bawarii, o tworzeniu sieci instytucji i zakładów w celu wspierania nauki i obszaru usług. Podkreślała przy tym, że Bawaria jest jednym z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie. Informowała, jakiego wsparcia mogą oczekiwać początkujący przedsiębiorcy, nie tylko niemieccy, ale i polscy, o wielu formach pomocy finansowej i doradczej, którą oferuje państwo, ale także klastry i wielkie koncerny startującym na rynku firmom.

Zaproszenie do inwestowania w powiecie krakowskim

Polscy samorządowcy zachęcali Niemców do inwestowania w powiecie krakowskim i wielickim. Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Małgorzata Popławska mówiła o ulgach podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Swoją działalność zaprezentowały organizacje gospodarcze powiatu krakowskiego i wielickiego: Jurajskiej Izby Gospodarczej, Regionalnej Izby Gospodarczej Ziemi Krakowskiej, Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Ostatnim punktem Forum był  przegląd ofert inwestycyjnych. Samorządowcy z gmin Zabierzów, Skała, Skawina oraz Słomniki przedstawili swoje oferty inwestorskie.

Gmina Słomniki dobry klimat dla rozwoju

Gminę Słomniki reprezentował Zastępca Burmistrza Michał Chwastek. W krótkiej prezentacji przedstawił główne kierunki rozwoju naszej gminy; jednym z nich jest otwarcie na innowacje, czego przykład stanowi fakt, że jesteśmy liderem w budowaniu obiektów użyteczności publicznej metodą pasywną. Posiadamy także doskonałe tereny rolnicze, co umożliwia rozwój przedsiębiorstw działających w tej branży (np. Amplus, Kusibab-Wyka czy Małopolska Hodowla Roślin). Następnie głos zabrali przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem inwestują i rozwijają się na naszym terenie. Jako pierwszy wystąpił pan Marek Gruszka, członek Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czechach, która jest właścicielem gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie. Zaprezentował on ofertę inwestorską, której istotnym atutem jest dobra lokalizacja przy głównych szlakach komunikacyjnych. O sukcesach na rynkach nie tylko polskich, ale i światowych swoich firm opowiadali pani Agnieszka Kozłowska, sales manager  firmy Amplus Sp. z o.o., pan Andrzej Kawecki, dyrektor prokurent firmy Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. oraz państwo Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka, właściciele Gospodarstwa Ogrodniczego Kusibab-Wyka. Zachęcali oni słuchaczy do inwestowania w gminie Słomniki.

Jak Polacy postrzegają Niemców, jak Niemcy postrzegają Polaków

Galeria zdjęćDuże zainteresowanie wzbudziły analizy badań przedstawione przez panią Iwonę Makowiecką, szefową Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu: „Czym się różnimy” – o niemiecko-polskich stereotypach i różnicach w standardach kultury biznesu oraz „Polska w oczach zagranicznych inwestorów. Wyniki badań ankiety koniunkturalnej AHK POLSKA 2016”. Z analiz wynika m.in., że Niemcy postrzegają Polaków przede wszystkim jako naród religijny, zaś Polacy Niemców – jako naród pracowity. Co ważne, w kontaktach biznesowych dla Niemców ważne jest dotrzymywanie terminów umów oraz punktualność, zaś dla Polaków – nawiązanie relacji poprzez kontakt osobisty. Niemcy bowiem skupiają się na celach przedsięwzięcia, a Polacy – na procesach.

Polsko-niemieckie forum samorządów i przedsiębiorców rozpoczyna nowy rozdział w relacjach i współpracy samorządu Powiatu Krakowskiego z Powiatem Monachijskim. Ma stworzyć szansę rozwoju dla gmin i przedsiębiorstw zlokalizowanych w powiecie.

Partnerami wydarzenia byli: Polsko -Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Powiat Wielicki.