A A A
Zabezpiecz się przed suszą

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Program Mój Prąd

Program jest skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dla biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii.

Dla przedsiebiorców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce. Jest ono przeznaczone dla osób szukających środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców chcących rozwijać swój biznes.

Ankieta o powiecie krakowskim

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu krakowskiego, którego jesteśmy częścią.