A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.09.2019 – 31.10.2019

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.08.2019–26.09.2019

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 14.06.2019 – 29.08.2019

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 10.05.2019 – 13.06.2019

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 12.04.2019 – 09.05.2019