A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

14.02–23.04.2020 r.

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.12.2019 – 13.02.2020

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w 2019 r.

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 1.11.2019 – 28.11.2019

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.09.2019 – 31.10.2019