A A A
Droga

Największą  inwestycją drogową tego roku jest długo oczekiwana przebudowa trasy powiatowej Słomniki–Kocmyrzów. Remonty czekają także drogi gminne – w  ostatnim czasie ogłoszono przetarg na remont 8 dróg gminnych oraz 4 chodników, to zaledwie część  tego rodzaju inwestycji zaplanowanych na ten rok.

Drogi gminne, które będą przebudowywane i remontowane:

 • Muniakowice nr 601764K;
 • Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy;
 • Trątnowice nr 601770K przez wąwóz;
 • Słomniki, ul. 3-go Maja;
 • Plac manewrowy przy OSP Kacice;
 • Szczepanowice – Skrzeszowice nr 601773K.

Remont dróg rolniczych:

 • Orłów – Smroków – do gruntów uprawnych;
 • Polanowice nr ewid. 294 – do gruntów uprawnych.

Przebudowa chodników w Słomnikach:

 • Wyspiańskiego;
 • Kasprowicza;
 • Rydla;
 • Mickiewicza.

Inwestycje drogowe powiatowe: rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki. Wykonawcą jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 12,  30-733  Kraków. Planowany termin realizacji: 30 października 2017 r.