A A A
Kapliczka w Sosnówce

Poprawiono dojście do kapliczki na Sosnówce, jest bezpieczniej i wygodniej.

Inwestycja obejmowała utworzenie zjazdu, utwardzenie i wypełnienie żwirem i wykonanie dojścia do kapliczki, która znajduje się na w Prandocinie Iłach w przysiółku „Sosnówka”. Nadleśnictwo Miechów wykonało ponadto wzmocnienie konstrukcji mostu doprowadzającego do kapliczki.

Inwestycja wyniosła 3.075,00 zł i sfinansowana została z budżetu Gminy Słomniki. Wykonawcą prac była firma TRANS-JAR, Jarosław Nowak, Kępa 26.

Kapliczka powstała na pamiątkę obozowania w tym miejscu powstańców styczniowych pod dowództwem gen. Langiewicza, który odebrał tu od żołnierzy przysięgę. Więcej o  tym – tutaj.