A A A
Pamiątkowe zdjęcie z podpisania umowy

W ramach programu Małopolskie Remizy dofinansowanie otrzymała inwestycja modernizacji remizy OSP w Prandocinie, zaś w ramach programu Bezpieczna Małopolska sprzęt otrzymają strażacy z Trątnowic i Niedźwiedzia. Łączna dotacja wyniosła 45 tys. zł.

Gmina Słomniki złożyła wniosek o  dofinansowanie inwestycji kompleksowego remontu budynku remizy OSP w miejscowości Prandocin.  Całkowity koszt zadania wynosi 97 702,00 zł, kwota dotacji to 38 041,00 zł. Remont zakończy się jeszcze w tym miesiącu.

W ramach programu Bezpieczna Małopolska Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie do zakupu kompletnego systemu selektywnego wybierania dla OSP Trątnowice służącego do szybkiego komunikowania się służb w sytuacji zagrożenia; dla OSP Niedźwiedź zakupiona zostanie pilarka ratownicza.

Kompletny system selektywnego wybierania to inwestycja o wartości 8 500 zł, dofinansowanie wyniosło 3 868,00. Zakup pilarki ratowniczej to koszt 5 400,00 zł, zaś dofinansowanie – 2 514,00.

Podpisanie umowy miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z udziałem Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, a także Komendanta Gminnego OSP Adama Przecherki i przedstawicieli jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie