A A A
Plac przy remizie w Prandocinie

 Remont dotyczył budynku remizy oraz jej obrębu.

W obrębie remizy zmodernizowano schody zewnętrzne do pomieszczeń piwnicy, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowano jej dach –  wykonano obróbki blacharskie, wyremontowano kominy ponad połacią dachową oraz  instalację odgromową; wymieniono rynny i rury spustowe. Jeszcze w tym roku budynek zostanie ocieplony i odnowiona zostanie elewacja.Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiła się estetyka miejsca. Remont polegał także na poprawie dojazdu do remizy: plac wyłożono kostką brukową, wymieniono obrzeża, wykonano dojazd do hydrantu przeciwpożarowego znajdującego się na tyłach remizy, wykonano opaskę z kostki brukowej wokół budynku remizy. Plac został także oświetlony.

Koszt inwestycji wyniósł 97 702,00 zł. Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego  ramach programu Małopolskie Remizy w wysokości 38 041,00 zł.

Województwo Małopolskie