A A A
SAG Wężerów

Ponad 5 mln zł pozyskała Gmina Słomniki z funduszy unijnych na inwestycje drogowe w Strefie Aktywności Gospodarczej oraz na budowę strefy wypoczynku i rekreacji  na ul. 3 Maja w Słomnikach.

Droga gminna ma przebiegać przez Strefę Aktywności Gospodarczej, co także podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Projekt zakłada budowę jezdni dwupasmowej, dwukierunkowej z jednostronnym chodnikiem. W ramach inwestycji przebudowana będzie część drogi powiatowej nr 2162K – poszerzona zostanie jezdnia do 6 m, przebudowany będzie przepust drogowy. Na ten cel pozyskano kwotę 4 284, 444 zł. Całość inwestycji wynosi 5 700, 592 zł.

W Słomnikach powstanie strefa wypoczynku i rekreacji – na  dawnym placu targowym przy ul. 3 Maja. Będzie tam m.in. siłownia zewnętrzna, skatepark. Na tę inwestycję pozyskano 830, 870 zł. Ta kwota ulegnie jeszcze zwiększeniu –  w ramach uwalnianych środków z programu RPOWM. Wartość inwestycji to 2 516,669 zł; wnioskowana kwota dofinansowania wynosi zaś 1 764,924 zł.

Pozyskane środki na obie inwestycje w sumie wynoszą ponad 5 mln 100 tys. zł I pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.