A A A
Logo WFOŚiGW

W ramach programu „Bezpieczny Strażak” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie tym razem sprzęt otrzymają strażacy ochotnicy z OSP Prandocin Iły.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł 8 945,26 z; kwota dofinansowania to 4 472,63 zł. W ramach projektu zakupiono trzy komplety odzieży ochronnej do działań bojowych. W skład każdego kompletu wchodzi: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka oraz rękawice. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ostatnim czasie Gmina Słomniki pozyskała także środki z programu Bezpieczna Małopolska na zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania wraz z montażem dla OSP Trątnowice oraz na zakup pilarki ratowniczej dla OSP Niedźwiedź. Tu łączna kwota dotacji wyniosła 45 tys. zł. Więcej o tym – tutaj.