A A A
Droga w Wężerowie

Kolejna droga rolnicza została wyremontowana – dzięki ich asfaltowaniu rolnicy mogą wygodnie i bezpiecznie dojeżdżać do swoich pól. Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WM w wysokości 50 proc. inwestycji.

Remont dotyczył drogi bocznej „do pól” w Wężerowie górnym. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na długości 182 m. Wykonano także żwirowe pobocza. Wartość robót wyniosła 40 247,52 zł i pokryta została z Budżetu Gminy Słomniki, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 20, 123 zł.

Wykonawcą jest WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce.