A A A
Koło młyńskie

Między ulicą Słowackiego a rzeką Młynówką powstał skwer rekreacyjno-spacerowy.

Za starą bożnicą między ul. J. Słowackiego a pięknie meandrującą w tym miejscu rzeką Młynówką powstał skwer z alejkami parkowymi dla mieszkańców. Wybudowano chodniki z kostki brukowej wraz z drogą dojazdową i rondem. W środku ronda stoi piękne i zabytkowe koło młyńskie – pozostałość po nieistniejącym już młynie, który był kiedyś w tym miejscu.

Teren został wydzierżawiony od właściciela. Jeszcze w 2016 r. w tym miejscu było dzikie wysypisko śmieci porośnięte chaszczami. Pracownicy Zakładu Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzątnęli je, wywożąc kilkanaście ton nieczystości oraz wiele ton gruzu. Działkę wykarczowano z samosiejek i chwastów. W taki sposób powstał teren rekreacyjny w pobliżu rzeki, w środku miasta. To nie koniec prac, bowiem teren na wiosnę będzie upiększany i doposażony. Już dziś serdecznie zapraszamy do spacerów nad Młynówkę.

Galeria zdjęćWykonawcą inwestycji jest Firma Brukarsko-Budowlana Joanna Siudek, Baranówka 71, 32-010 Luborzyca. Koszt inwestycji wyniósł 112 396,73 zł i pokryty został z budżetu Gminy Słomniki.