A A A
Trasa 2161K

Trasa 2161K  Słomniki–Kocmyrzów – najważniejsza inwestycja drogowa 2017 r. – znacząco poprawiła dojazd do Krakowa oraz bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej.

Poprawa dojazdu do Krakowa jest jednym z priorytetów inwestycyjnych władz naszej gminy. Droga kocmyrzowska to jedna z najbardziej uczęszczanych tras. Priorytetem była więc poprawa bezpieczeństwa na drodze, komfort przejazdu, bezpieczeństwo pieszych i dojeżdżających komunikacją miejską. Po modernizacji trasa ma nową nawierzchnię, która została poszerzona do 6 m, zmodernizowano zjazdy, przebudowano system odwodnienia korpusu drogi poprzez zmianę ukształtowania istniejących rowów, a także przebudowano pobocza gruntowe. Ważnym elementem tej inwestycji było wybudowanie ponad 2 km chodników dla pieszych wraz z barierami ochronnymi; dodatkowo Gmina Słomniki zamontowała 9 wiat przystankowych dla podróżujących komunikacją publiczną.

Całościowy koszt tej inwestycji wyniósł ok. 6 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln zł z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 koordynowanego przez Wojewodę Małopolskiego. To wspólna inwestycja z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego, Gminy Słomniki i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wkład z Budżetu Gminy Słomniki to 862 tys. zł. Wykonawcą tej inwestycji było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków.