A A A
Ścieżki rowerowe

W naszej gminie powstaną ścieżki rowerowe, które usprawnią komunikację m.in. dojazdu do przystanków i najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w Słomnikach.

Gmina Słomniki jest liderem projektu budowy ścieżek rowerowych, do którego przystąpiły także gminy Iwanowice, Sułoszowa, Krzeszowice, Gołcza, Miechów, Charsznica. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości 80 procent. Łączny koszt inwestycji wynosi ok. 16 mln zł, w tym koszt ścieżek na terenie Gminy Słomniki – ok. 4 mln zł.

Jak podkreśla Burmistrz Paweł Knafel powstające ścieżki mają przede wszystkim usprawnić ruch komunikacyjny, a w szczególności wygodny dojazd do przystanków PKP, linii 222 oraz ważnych budynków użyteczności publicznej takich jak ośrodek zdrowia, urząd, przedszkole czy szkoła w Słomnikach.

W naszej gminie powstaną ciągi pieszo-rowerowe w następujących miejscach:

  • Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Poniatowskiego - ma postać lewostronnego chodnika oraz prawostronnego pasa ruchu dla rowerów. Orientacyjna długość projektowanego ciągu to ok. 900 m;
  • Ciąg pieszo-rowerowy na ulicy św. Jana Pawła II – na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Słonecznej, wraz z miejscami postojowymi oraz stojakiem dla rowerów, orientacyjna długość projektowanego ciągu to ok. 300 m
  • Ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kolejowej – wzdłuż ulicy Kolejowej, na odcinku od rejonu stacji PKP do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Wiśniowej, orientacyjna długość projektowanego ciągu to ok. 760 m
  • Ciągu pieszo-jezdny na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei i Kolejową w Słomnikach – początek ciągu zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Koniec ciągu zlokalizowano na włączeniu do ul. Okrzei w Słomnikach, orientacyjna długość ciągu wynosi 850 m

Budowa ścieżek będzie realizowana etapami – obecnie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na modernizację ulicy Poniatowskiego w Słomnikach. Chodnik powstanie do końca listopada br., zaś droga rowerowa na tej ulicy – w 2019 r.

W Telewizji Kraków w Kronice Krakowskiej w dniu 11 czerwca  ukazał się materiał red. Magdaleny Uchto o powstających ścieżkach rowerowych w naszej gminie. Zapraszamy do jego obejrzeniatutaj.

Zobacz projektowany przebieg tras