A A A
Przekazanie umów

Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź, ponadto w remizie OSP Miłocice dokonano odbioru zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z energooszczędnym kotłem na pellet. Inwestycje te zostały dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego.

3 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Marszałek Województwa  Małopolskiego Jacek Krupa uroczyście przekazał umowy strażakom ochotnikom dofinansowujące projekty modernizacyjne dla  OSP z terenu Województwa Małopolskiego. W ramach programu Bezpieczna Małopolska 2018 Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował zakup samochodu typu lekkiego dla strażaków ochotników z OSP Niedźwiedź. Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł. Samochód będzie do dyspozycji strażaków do końca października tego roku.

W ramach programu Małopolskie Remizy 2018 Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Słomniki dotację w kwocie 25 767 zł na modernizację remizy OSP w Miłocicach. W ramach zadania wybudowano instalację centralnego ogrzewania i kotłowni z kotłem na pellet w budynku remizy. Inwestycja ta pozwoli na znaczące obniżenie kosztów utrzymania budynku oraz poprawi komfort osób użytkujących obiekt w okresie zimowym. Całościowy koszt inwestycji wyniósł 62 000 zł.

Umowy z rąk Marszałka Krupy odebrali Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Komendant Gminny OSP Adam Przecherka wraz z przedstawicielami OSP Niedźwiedź i OSP Miłocice.