Drukuj
Plac zabaw

W 8 miejscowościach w naszej gminie powstają nowe place zabaw dla dzieci. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Place zabaw będą wyposażone w urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Tej jesieni dzieci będą miały do dyspozycji kilka rodzajów huśtawek, w tym huśtawki sprężynowe i ważki, karuzelę krzyżową, hangar linowy, zjeżdżalnię, piaskownicę.

Strefy zabaw dla dzieci powstają w następujących miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce.

Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.H.U. MEVIUS Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Koszt inwestycji to ok. 331 000 zł. Gmina Słomniki ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Odsłony: 2716