A A A
Przekazanie promesy

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków PROW dofinansowanie na budowę oczekiwanej przez mieszkańców świetlicy wiejskiej w Zaborzu.

18 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie  Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel odebrał promesę dla Gminy Słomniki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu” w wysokości 266 589 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Obecnie podpisano umowę i przekazano plac budowy wykonawcy, którym jest firma Usługi Budowlane Piotr Skulik Wola Luborzycka 76, 32-090 Słomniki. Pierwszy etap prac zakończy się do 31 grudnia 2018 r., planowane oddanie budynku do dyspozycji mieszkańców – jesienią 2019 r. Świetlica wraz z dojazdem i parkingiem powstanie na działce po dawnym Kółku Rolniczym. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają dogodne miejsce do realizacji lokalnych inicjatyw.