A A A
Wizualizacja

Budynek oraz teren wokół obecnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2 przejdzie gruntowną rewitalizację, uzyskując tym samym nowe piękniejsze i bardziej funkcjonalne oblicze.

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 650 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 na rewitalizację terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2. Celem inwestycji jest odnowa i nowe zagospodarowanie tego terenu na cele społeczne oraz usługowo-handlowe wraz z placem wokół budynku. Ten ostatni zostanie przebudowany i zmodernizowany, wokół powstaną parkingi, w pomieszczeniach obok działalności społecznej będzie także możliwość prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Całość inwestycji to koszt 6700 000 zł, w tym dofinansowanie – 4650 000 zł. Inwestycja ma zostać ukończona do grudnia 2021 r.

Wizualizacje