A A A
Droga rolnicza

Podpisano umowy na  remont dróg rolniczych w 6 miejscowościach, dzięki przeprowadzonym pracom rolnicy będą mieli wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich pól.

Remont będzie polegał m.in. na wykonaniu podbudowy z kruszyw oraz budowie nawierzchni asfaltowej. Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie na te inwestycję w wysokości 50% z budżetu Województwa Małopolskiego.

  • Januszowice nr ewid. działki 290 w km 0+000 – 0+245
  • Muniakowice nr ewid. działki 509 w km 0+000 – 0+330
  • Prandocin nr ewid. działki 151 w km 0+000 – 0+180
  • Trątnowice nr ewid. działki 311 w km 0+000 – 0+305
  • Wężerów nr ewid. działki 731/3 w km 0+000 – 0+330
  • Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3, 151/4 w km 0+000 – 0+225

Wykonawcą jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków; wartość inwestycji to 297 000 zł, w tym 50 % dofinansowania z FOGR; termin realizacji to wrzesień 2020 r.