A A A
Szkoła w Smrokowie

A wszystko dzięki termomodernizacji Zespołu Szkół w Smrokowie.

Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, wymianę części stolarki okiennej, wymianę parapetów zewnętrznych, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów budynku, ocieplenie kominów, remont instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników w sali gimnastycznej, montaż zaworów termostatycznych i za grzejnikowych w całym budynku.

Wartość robót wyniosła 358 291,03 zł brutto. Trwają starania o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na inwestycję.