A A A
Chodnik przy bloku nr 8

Około 600 m nowych chodników w Słomnikach – będzie bezpieczniej na ulicach.

W Słomnikach wyremontowano chodnik przy bloku nr 8 na ul. Świerczewskiego – ok.  150 m wyłożonego kostka ciągu dla pieszych. Na ul. Norwida powstał nowy chodnik – ok. 200 m. Do tej pory słomniczanie mieszkający przy tej ulicy musieli chodzić poboczem drogi. Obie inwestycje zostały sfinansowane z budżetu Gminy Słomniki i wyniosły ok. 100 tys. zł.

Na ul. Lelewela oraz przy ul. Łokietka kończą się prace przy remoncie dróg i także tam odnowiono ciągi dla pieszych. Te inwestycje wykonuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego; w 50 proc. jest ona finansowana z budżetu Gminy Słomniki.