A A A
Samochód dla OSP Miłocice

Strażacy z OSP Miłocice otrzymają nowoczesny samochód ratowniczo-pożarniczy w ramach Projektu Bezpieczna Małopolska realizowanego przez Urząd Marszałkowski.  

W pierwszej połowie tego roku OSP Miłocice otrzymają nowoczesny wóz ratowniczo-pożarniczy.  Będzie to wóz z podwoziem Volvo, wyposażony w detektor wielogazowym. Koszt takiego samochodu to ponad 681 tys. zł. Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa oraz przyczyni się do skrócenia czasu trwania akcji ratunkowych.

Gmina Słomniki z powodzeniem bierze udział w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jesteśmy jedną z 34 gmin biorących udział w Projekcie Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie współfinansowanego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Całość projektu to koszt ok. 25 mln zł.